Robot Karel

ÚVOD   LEKCIA 1   LEKCIA 2   LEKCIA 3   LEKCIA 4   ÚLOHY   OTÁZKY A ODPOVEDE   

EN DE SK
Úloha 1

Začnite s prázdnym svetom a vyplňte ho tehlami tak, ako na nasledovnom obrázku...


Ak si chcete pozrieť riešenie, kliknite v Safari na vašom iPad-e na tento link: exercise-1.karel

Úloha 2

Začnite s prázdnym svetom a postavte stenu tak, ako na nasledovnom obrázku...


Ak si chcete pozrieť riešenie, kliknite v Safari na vašom iPad-e na tento link: exercise-2.karel

Úloha 3

Začnite s prázdnym svetom a postavte pyramídu tak, ako na nasledovnom obrázku...Ak si chcete pozrieť riešenie, kliknite v Safari na vašom iPad-e na tento link: exercise-3.karel

Úloha 4

Postavte komín s karlom uprostred, tak aby ho nebolo vidiet. Pozrite na nasledovný obrázok...


Ak si chcete pozrieť riešenie, kliknite v Safari na vašom iPad-e na tento linkexercise-4.karel