Robot Karel

ÚVOD   LEKCIA 1   LEKCIA 2   LEKCIA 3   LEKCIA 4   ÚLOHY   OTÁZKY A ODPOVEDE   

EN DE SK
Predtým ako začnete skutočne programovať, naučíme vás niečo jednoduchšie - zaznamenávanie (nahrávanie) príkazov do procedúr.

Procedúry sa ukladajú do Knižnice procedúr, ktorú je možné vidieť v okne vľavo. Keď otvoríte Karla po prvý krát, knižnica je prázdna, takže musíte najprv vytvoriť novú procedúru ťuknutím najprv na tlačítko Upraviť v paneli "Knižnica" a potom na tlačítko +. Hneď ako sa objaví panel "Procedúra", ťuknite na tlačítko Upraviť, potom zmeňte názov procedúry, napr. na Záznam a ťuknite na tlačítko HotovoTeraz môžete zaznamenať samotné telo procedúry, ktorú ste práve vytvorili. Ťuknite na tlačítko Zaznamenaj a hrajte sa s Karlom podľa návodu z Lekcie 1. Všetko čo urobíte sa zaznamená ako príkazy Karlovho programovacieho jazyka. Ak ste už skončili, ťuknite na tlačítko Zastav vľavom okne dole.Ak chcete prehrať zaznamenanú postupnosť príkazov, vyčistite svet ťuknutím na ikonu kôš v strede pravého okna a ťuknite na tlačítko Vykonaj v okne Procedúra. Karel zopakuje všetky zaznamenané kroky.

A je to. Ľahké, však? Ste pripravený na lekciu 3?